fbpx

Kalendarium för Piteå AK

Tänk på att tiderna är del av en större planering. Förändringar kan förekomma.

Oktober

12/10 AK-styrelse

November

2/11 Repskap
Focus: politiska diskussioner, Val av valledning

5/11 Nomineringsstopp: Ersättare BUN, Ersättare SBN, Nomineringar till partidistriktet, Kandidater till Kyrkomöte, Kandidater Stiftsfullmäktige.

11/11 Motionsstopp till DÅK

13/11 AKVU

23/11 AK-styrelse

7/12 Repskap

December

Beslut om: Ersättare BUN, Ersättare SBN, Nomineringar till partidistriktet, Kandidater till Kyrkomötet, Kandidater Stiftsfullmäktige.

31/12 Nomineringstopp:, Ombud till DÅK, Kandidater till kyrkofullmäktige x3

Januari

15/11 AKVU

25/1 Ak-styrelse

31/1 Sista dag skicka in stadgeändringar till årsmötet

Februari

Kom ihåg: Föreningarna ska hålla årsmöte innan februari månads slut.

15/2 Repskap
Val till: Ombud DÅK, Kandidater Kyrkofullmäktige

18/2 Nomineringsstopp: AK-styrelsen

Mars

1/3 Ak-styrelse

28/3 Repskap / Årsmöte Piteå AK
Val till: Styrelse Piteå AK, Klubba valplan

April

10-11/4 Distriktsårskongress

facebook Twitter Email