fbpx

Piteå Arbetarekommun

Styrelsen Piteå AK

 • Patric Lundström, ordförande
 • Louise Mörk, vice ordförande / medlemsansvarig
 • Ulf Sjödin, kassör
 • Peter Eriksson, ledamot / studieansvarig
 • Jonas Vikström, ledamot / facklig ledare
 • Vacant, ledamot
 • Samuel Pettersson, ledamot
 • Maria Truedsson, ersättare
 • Bo Jonsson, ersättare
 • Sara Larsson, ersättare
 • Jonas Gunnarsson, ersättare
 • Marianne Hedkvist, ersättare
 • Harriet Leppäniemi, ersättare
 • Gun Jonsson, ersättare

In adjungerade i styrelsen:

 • Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande
 • Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande
 • Stefan Askenryd, kommunfullmäktiges ordförande
 • Alma Andersson, ordförande SSU

Verkställande utskottet består av:

 • Patric Lundström, ordförande
 • Louise Mörk, vice ordförande
 • Ulf Sjödin, kassör

Varför heter det egentligen arbetarekommun?

En arbetarekommun är detsamma som en lokalorganisation inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (Socialdemokraterna).

Den tar hand om partiets intressen inom organisationsområdet, bland annat vid val. Både enskilda personer och hela föreningar kan ansluta sig till en arbetarekommun.

En arbetarekommun utgörs av representanter från grundorganisationerna, i vårt fall våra anslutna S-föreningar. Det kan vara s-föreningar med koppling till geografiska områden, men även S-kvinnor, studentklubbar, SSU, tro och tradition och så vidare. Här kan du läsa mer om våra ansluta S-föreningar och klubbar.

facebook Twitter Email