fbpx

Nominering ersättare BUN samt Valkonferans

Nomineringsanmodan

Val som förrättas på Extra Representantskap
måndag 27 september

1.  Ombud till partidistriktets Valkonfarans

Viktiga datum

 • Nomineringsanmodan skickas ut till ordföranden   12 aug
 • Sista dag att lämna in nominering                  5 sep
 • Valberedningens förslag klart                          16 sep
 • Förslaget skickas ut till repskapsombud          17 sep
 • Beslut på Extra Repskap                        27 sep
 • Sista datum att anmäla ombud till partidistriktet    1 okt

Information

Valkonferansen går av stapeln lördag den 13 november lö 10-16. Plats meddelas senare.. Ombud bör göra sig beredda på ett stort antal träffar med vår delegation innan själva konferensen

Piteå har 19 ordinarie ombud och vi bör välja minst lika många ersättare. Sicka även in namn på vem ni gärna ser som delegationsledare.

Du skickar in nomineringen via formulär:

https://forms.gle/WupEfbiQkLwMLCDCA

2.  Ersättare till Barn- och utbildningsnämnden

Viktiga datum

 • Nomineringsanmodan skickas ut till ordföranden   12 aug
 • Sista dag att lämna in nominering                  5 sep
 • Valberedningens förslag klart                          16 sep
 • Förslaget skickas ut till repskapsombud          17 sep
 • Beslut på Extra Repskap                        27 sep

Information

Den som lämnar in nomineringen via formuläret kommer att behöva information som e-post, telefonnummer och föreningen/den som nominerars motivering.

Du skickar in nomineringen via formulär:

https://forms.gle/iuYEkv27d9enZSSz8

Att nominera

Alla medlemmar har nomineringsrätt, och Du kan nominera enskilt eller tillsammans med någon förening där du är medlem. Det är viktigt att personen du nominerar är tillfrågad och har godkänt nomineringen.

facebook Twitter Email