fbpx

Nominering

Att nominera

Alla medlemmar har nomineringsrätt, och Du kan nominera enskilt eller tillsammans med någon förening där du är medlem. Det är viktigt att personen du nominerar är tillfrågad och har godkänt nomineringen.

Aktuella nomineringar

Ersättare BUN samt Valkonferans

Tidigare nomineringar

Riksdag och Region

Vice KSO

facebook Twitter Email