fbpx

Kandidater till kongressombudsval 2021

Mellan den 3–27 juni genomförs ombudsval

Valet gäller vilka två kandidater från Piteå Arbetarekommun som kommer att ingå i delegationen för Norrbotten och representera oss på Socialdemokraternas partikongress den 3–7 november 2021 i Göteborg

>> Gå direkt till avsnittet “Hur du röstar”

Våra kandidater

Samuel Pettersson
19 år
Öjebyn

De politiska frågor jag brinner för är facklig-politiska frågor som arbetsförhållandena för bl.a anställda i äldrevården och omsorgen, svårigheterna för unga att komma in på arbetsmarknaden, otrygga anställningar, vilket en stark fackföreningsrörelse och ett socialdemokratiskt parti kan förändra.

Jag vill åka på partikongressen för att jag vill vara de ungas röst och driva frågor som är viktiga för Piteå och Norrbotten bla Norrbotniabanan.

Inför valet 2022 vill jag se att socialdemokratin driver en politik som gör verklig i folks vardag.

Patric Lundström
45 år
Bergsviken

De politiska frågor jag brinner för är rättvisa, solidaritet och allas lika värde.

Jag vill åka på partikongressen för att jag vill vara med och fortsätta arbetet för ett samhälle där alla oavsett ekonomisk förutsättning skall kunna förverkliga sitt liv på lika villkor. Vi skall inte ha ett system där vissa gång på gång köper sig förbi köer och system. Vi måste få tillbaka visioner om en annan framtid, ett ideologiskt mål som vi tillsammans försöker uppnå. Att åka på kongress är få förunnat, jag hoppas att ni väljer mig att representera er och Norrbotten.

Stefan Askenryd
48 år
Klubbgärdet

De politiska frågor jag brinner för är allas lika värde, den Svenska modellen är  områden som är grundläggande för det samhälle som vi har idag och det vill jag utveckla inför framtiden.

Jag vill åka på partikongressen för att jag vill kunna påverka  vår gemensamma framtid. Att vi i partiet inför valet 2022 tar dom beslut på kongressen som behövs för att göra skillnad på riktigt. Sedan vill jag bygga/odla ett nätverk samt få ett erfarenhetsutbyte tillsammans med övriga ombud från hela Sverige.

Erika Frank
20 år
Öjebyn

De politiska frågor jag brinner för är ekonomisk jämlikhet, jämlik skola, vård och omsorg. Mot privatiseringar och för minskade klassklyftor. Även fackliga frågor ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag jobbar inom vård och omsorg.

Jag vill åka på partikongressen för att jag vill vara med och driva dessa viktig frågor. Jag vill driva på frågor som är viktiga för Norrbotten bla Norrbotniabanan. Framförallt för att jag vill representera alla de som fått det sämre, jag vill vara en röst för de som inte kan göra sin röst hörd.

Jonas Lindberg
48 år
Durrnäs/Pitholm

De politiska frågor jag brinner för är näringsliv- och samhällsfrågor.

För mig är dom grunden till hur vi vill bedriva vår Politik. Så att vi kan bygga det starka samhället, med en rättvis omställning skapas nya jobb så att vi kan förbättra välfärden.

Jag vill åka på partikongressen för att kunna vara med och forma den framtida 

politiken så att vi kan vinna valet 2022. Ett starkt och snabbt växande Norrbotten förtjänar att vi är kaxigare och tar mer plats, vi ska vara den kraft som pekar ut riktningen för ett nytt (S)tyre i regionen. 

Louise Mörk
28 år
Blåsmark

De politiska frågor jag brinner för är utbildningsfrågor och jämställdhet.

Jag vill åka på partikongressen för att jag vill vara med och sätta agendan för valrörelsen. 

När vi samlas till kongress kommer det vara tio månader kvar till valet, ett val som vi inte har råd att förlora. Jag är en ung och samtidigt erfaren politiker som kan bidra med min förmåga att utveckla idéer, mitt engagemang i utbildningsfrågor och det kontaktnät över hela landet som jag byggt upp de senaste åren i mina olika roller inom partiet. 

Jonas Vikström
44 år
Annelund

De politiska frågor jag brinner för är barns uppväxtvillkor, regional utveckling, facklig/politisk samverkan samt frågan om jämlikhet på alla områden.

Jag vill åka på partikongressen för att sätta fokus på de frågor jag brinner för. Jag är övertygad om att ett jämlikt samhälle är möjligt och vill vara med och kämpa för det! Jag anser att det bästa sättet att möta framtiden är att vara med och bygga den. 


Hur du röstar

Omröstningen sker digitalt med verktyget EasyVote. Du behöver BankID för att rösta. Du loggar in på: https://socialdemokraterna.easyvote.se och följer instruktionerna.

För att kunna rösta måste du ingå i röstlängden och ha ett betalt medlemskap före 21 maj. De medlemmar som hade obetalda medlemskap den 21 maj kommer med andra ord inte att ingå i röstlängden.

Separata instruktioner om hur man röstar skickas ut med post från partidistriktet till alla som står i röstlängden. Du kan även läsa den digitala versionen här!

Röstning för dig utan BankID

Vi håller öppet på Sossestugan
Tisdag 22 juni kl 9–16

Ulf Sjödin och Urban Vikström finns på plats i Sossestugan för att hjälpa de medlemmar som inte har BankID eller behöver hjälp att rösta.
Du kan även boka hjälp via telefon 070-222 61 76.

facebook Twitter Email